Renevananen.nl | Pastoor Bluemersstraat 4 | 7035 AP | Kilder

logo-renevananen-mobiel

Renevananen.nl | Zuiderlaan 23-B, 6905 AC Zevenaar

stress klachten
vroeg signaleren

Quickscan

Persoonlijke inventarisatie spanningsklachten

 • Wat is de oorzaak van de klachten?
 • Wat is de omvang van de klachten
 • Welke interventie of actieplan kan ik inzetten?
 
De quickscan levert een eerste beeld van de mate of ernst van de klachten op hoofdlijn. Het is een indicatief instrument en bedoeld om bewustwording en inzicht te vergroten. 

Programma

Het programma bestaat uit een online vragenlijst opgevolgd door een coachgesprek waarin we opzoek gaan naar de oorzaak en omvang van de klachten. Soms is bewustwording, terugschakelen of aanpassen van elementen van de leefstijl al voldoende. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn om ondersteuning te zoeken in de vorm van coaching of begeleiding. Vaak is dat ook aan te bevelen omdat gedragsverandering en probleemadoptie meer nodig heeft dan een enkel coachgesprek.

De kosten van een quickscan bedragen Euro 239 exclusief btw

Vragenlijst spanningsklachten

De vragenlijst van het CRS expertisecentrum stress & veerkracht bestaat uit 81 vragen, verdeeld over 5 onderdelen en 9 klacht-gebieden in relatie tot chronische stress. De vragenlijst stuur ik via een link door naar de medewerker.

De onderdelen van de vragenlijst zijn:

 • Depressie, Angst, Stress Schalen (DASS) 
 • Herstelbehoefte na het werk 
 • Checklist Individual Strength (CIS) 
 • Cognitief Functioneren 
 • Stressbronnen op het werk

Coachgesprek

Na het aanmelden van de medewerker neem ik
binnen 24 uur telefonisch contact op. 
In dit gesprek spreken we de werkwijze door en maken we concreet afspraken.

Doelstelling van het coachgesprek

 • Inzicht spanningsklachten
 • Inzicht in mentale veerkracht
 • Psycho educatie (uitleg over de werking van stress)
 • Werken aan probleemadoptie
 • Het (vroeg) signaleren van klachten
 • Het plaatsen van ‘rode’ vlaggen