Renevananen.nl | Pastoor Bluemersstraat 4 | 7035 AP | Kilder

logo-renevananen-mobiel

Renevananen.nl | Zuiderlaan 23-B, 6905 AC Zevenaar

Vergroten van
veerkracht

Veerkrachtige medewerkers

Ontdek het programma

In het dagelijks leven komen bij onze medewerkers tegenslagen, hindernissen of obstakels voor. Vaak gaat het hier over de werk-privé balans, werkdruk, stress of bijvoorbeeld slaapproblemen. Stress is onderdeel van ons leven en ons systeem is gebouwd om te vechten, vluchten of te bevriezen. Het is dus een wezenlijk onderdeel van ons leven. Waarom kunnen dan perioden van stress toch leiden tot lichamelijke en of mentale problemen?

Stress en veerkracht

Veerkracht staat voor de inspanning die we kunnen leveren en aan de andere kant voor het vermogen om weer terug te kunnen veren. Stress en veerkracht zijn zo volledig met elkaar verbonden. We kunnen een periode van stress prima aan, wel moeten we beschikken over voldoende veerkracht. Zo voorkom je klachten en blijf je lichamelijk en geestelijk gezond.

Stress klachten in de organisatie

Sommige medewerkers herkennen de ernst van stress klachten, anderen bagatelliseren deze klachten juist of overschatten zichzelf. Voor een werkgever is het erg belangrijk om snel te signaleren en in te grijpen.

Herken je dit soort symptomen bij medewerkers

  • Minder energie
  • Onzeker
  • Prikkelbaar
  • Inflexibel
  • Minder presteren en meer fouten maken
  • Te laat komen of juist eerder weggaan

Stress of burn-out klachten

Investeren loont

Niet afwachten maar direct handelen voorkomt hoge kosten en veel persoonlijk leed. Hiermee gaat het ziekteverzuim omlaag, wordt de duur van verzuim verkort en verhoog je de productiviteit van je medewerkers.

 

Veerkracht vergroten

Via de intake krijgen we een duidelijk beeld van de klachten van de medewerker. Hierop maken we dan een plan van aanpak om de veerkracht van de medewerker weer te herstellen en te vergroten door inzichten te geven.

8-Feelgood-ReneVanAnen

Herstel vergroten

Het werken aan herstel en vergroten van veerkracht gaat in verschillende stappen. De eerste fase is het stoppen van roofbouw en bevorderen van herstelfuncties. Waarna in de volgende fase reserves weer worden opgebouwd. Tot slot worden in de derde fase sociale en maatschappelijke re-integratie en conditie weer opgebouwd. In de verschillende fases wordt nadrukkelijk gekeken naar de fysieke, mentale en gedrags componenten.

Hoe werkt het Veerkrachtprogramma

Omgaan met stress, vergroot je veerkracht.

1. Intake

Doelstellingen bepalen

2. stop energielek

Inzicht in herstelvermogen en
gewenst gedrag aanleren

3. accu bijvullen

Opbouw van vitaliteit en hoe stuur 
je jouw gewenste gedrag

4. aan de slag

Conditie opbouwen, diverse taken oppaken en herstel vasthouden.

5. Nazorg

Controle gesprek na +- 6 maanden

De Veerkracht programma's

Balans herstel

4 sessies

Preventief

Ervaar je klachten en heb je behoefte aan wat ondersteuning of inzicht. In 4 sessies werken we aan jouw balans voorkom je dat mogelijk uit gaat vallen. Vanuit de positieve psychologie gaan we aan de slag met bijvoorbeeld ACT.

Veerkracht kort

6 sessies

Preventief

Ervaar je wat meer klachten of worstel je met dingen op je werk of thuis? Ben je uit balans en krijg je deze zelf niet meer gevonden? In 6 sessies gaan we aan de slag. We werken aan het vergroten van jouw veerkracht. Zo voorkomen we dat je mogelijk uit zou vallen. Vanuit de positieve psychologie gaan we aan de slag met bijvoorbeeld ACT.

Veerkracht programma

10 sessies

Preventief of Re-integratie

Ervaar je serieuze klachten of verzuim je op dit moment? In dit programma gaan we intensief aan de slag met jouw herstel. De CSR methode pakt je klachten aan op drie niveaus, lichaam, gedrag en psyche. De roofbouw wordt gestopt en we werken aan herstel.